E3998

฿16,000.00

ชุดหมั้นยกน้ำชาปักหรู เลื่อมระยับ คัทติ้งสวย เรียบร้อยงดงาม ถูกใจญาติผู้ใหญ่ ชุดหมั้น: Say Yes

Description

ชุดหมั้นยกน้ำชา พร้อมบริการปรับ size ปราณีต (กรณีต้องการตัดซื้อ เพิ่ม 10,000 บาท)