B6537

฿18,000.00

Once in a lifetime
แนะนำสำหรับใช้เป็นงานแต่งเช้าเลี้ยงเที่ยง หรือ outdoor (Minimal แต่ไม่แพ้เพื่อน)
(ราคาเช่าพร้อมปรับ size โดยช่างแก้มืออาชีพและเครื่องประดับ )